Doelstellingen

De twee doelstellingen van de Voedselbanken zijn:

  • Het direct – op tijdelijke basis - helpen van mensen in Nederland die onder een bepaald bestaansminimum leven, door wekelijks voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld.
  • Tegengaan van verspilling  van voedsel (voorkomen van het doordraaien, vernietigen van jaarlijks ruim  3 miljoen ton in Nederland!).

Het woord VoedselBANK is dus goed gekozen; de Voedselbanken brengen aanbod en vraag van voedsel bij elkaar!

Uitgangspunten:
Bij het bereiken van deze doelstellingen gelden voor de Voedselbanken de volgende uitgangspunten:

  1. Voedselbanken ondernemen geen commerciële activiteiten en kopen of verkopen geen voedsel;
  2. Voedselbanken ondersteunen de doelgroep die in aanmerking komt voor voedselondersteuning uitsluitend met voedsel(pakketten);
  3. Voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers;
  4. Voedselbanken stellen zich politiek, levensbeschouwelijk e.d. neutraal op; door het bestaan van de Voedselbanken wordt aan armoede en verspilling in Nederland een gezicht gegeven.