Voedsel aanbieden

Voedselbank SD betaalt niet voor voedsel. Ze koopt niets en is dus volledig afhankelijk van haar leveranciers die producten beschikbaar stellen.

Ondernemers stellen om verschillende reden hun voedsel aan de Voedselbank beschikbaar. Bijvoorbeeld omdat…

 • een bedrijf graag iets wil doen in het kader van maatschappelijk ondernemen;
 • de verpakking van een bepaald product wordt aangepast en de nog aanwezige voorraad (met de oude verpakking) niet meer uitgeleverd wordt;
 • de ondernemer zit met tijdelijke overproductie door een tegenvallende vraag/omzet;
 • er wordt een goede bestemming gezocht, om vernietigen/doordraaien van goederen die net niet de gewenste kwaliteit hebben, te voorkomen. Deze partijen worden niet in de handel gebracht maar aan de Voedselbank beschikbaar gesteld;
 • omdat vernietiging/storten van overtollig voedsel geld kost, wordt dit liever ter beschikking gesteld aan de Voedselbank;
 • de ondernemer wil gewoon ‘goed werk’ doen.

Richtlijnen

Voedselbank SD houdt zich aan de richtlijnen die door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) – de eerdere Keuringsdienst van Waren – voor de Voedselbanken zijn opgesteld en/of aan de algemene richtlijnen. Als Voedselbanken mogen we, met toestemming van de VWA, veel producten verstrekken waarvan de zgh THT (houdbaarheidsdatum) is verstreken. Voor versproducten (zuivel, vlees, groenten e.a.) gelden uiteraard, óók voor de Voedselbank, strengere regels. De richtlijnen van de VWA kunt u vinden op www.vwa.nl

SchappenOok uw bijdrage in de vorm van levensmiddelen zijn altijd welkom. Hierbij een indicatie van de producten die wij vragen bij bijvoorbeeld een voedselactie:
 

 • Koffie/Thee
 • Macaroni/spaghetti/rijst
 • Mix voor macaroni/spaghetti of nasi
 • Ingeblikt vlees ( knakworst/smac etc)
 • Houdbare melk
 • Schoolkoekjes
 • Limonadesiroop/frisdrank of vruchtensap
 • Verzorgingsproducten (oa. badschuim/shampoo/tandpasta/deodorant/zeep etc)
 • Wasmiddel