Bestuur en Organisatie

Stichting Voedselbank “Schouwen-Duiveland” is opgericht op 13-04-2007 door Mirjam en Sjaak Jumelet en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder nummer 22059807.
De Stichting is aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken Nederland.

De Voedselbank Schouwen Duiveland werkt als organisatie nauw samen met zoveel mogelijk instanties en kerken in de regio. Met name de Maatschappelijke Instellingen zijn hierbij van belang door hun contacten met de doelgroep van de Voedselbank.

Doelstelling en werkwijze wordt weergegeven in het ‘Bedrijfsplan’ en is terug te vinden in de diverse hoofdstukken van de website.
Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van financiële transacties via de bank.
Een accountantskantoor stelt de jaarcijfers op, die men kan downloaden om in te zien.

In het Privacy Statement wordt weergegeven hoe wij omgaan met privacy gegevens van zowel vrijwilligers als van onze cliënten.
 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter A. Polet
Secretaris J.L. Schoof
Penningmeester J.L. Schoof
Coördinator uitgifte H. Viergever
Coördinator vrijwilligers T. Viergever
Coördinator planning J. Roos

Het uitgifte punt:
Mulockstraat 42 (ingang Maltastraat), Zierikzee.

Openingstijden voor afleveren goederen:
Donderdag van 8.00 tot 11.30 uur, Mulockstraat 42, Zierikzee.

Contact mogelijkheden:
Telefoon: 06-23356308
 

Algemeen: info@voedselbanksd.nl
Aanmelden hulpvraag: inschrijven@voedselbanksd.nl 
Aanmelden vrijwilliger: vrijwilligers@voedselbanksd.nl