Vrijwilligers

De Voedselbank Schouwen Duiveland is een organisatie die in alle geledingen uitsluitend met vrijwilligers werkt. Dus zowel het bestuur, de dagelijkse leiding, de chauffeurs, de inpakkers en verdelers van de voedselpakketten en verder iedereen die op enigerlei wijze een steentje bijdraagt aan het werk van de Voedselbank doet dit op vrijwillige basis zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.
Uitsluitend werkelijk gemaakte kosten, zoals brandstof voor het gebruik van een prive-auto of kosten van openbaar vervoer kunnen voor vergoeding in aanmerking komen, als ze gemaakt zijn ten behoeve van de Voedselbank.

Vrijwilligers kunnen actief zijn als:

  • Bestuurslid: ze vertegenwoordigen de organisatie naar buiten, zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en scheppen de voorwaarden waaronder de overige vrijwilligers op een verantwoorde manier hun werk kunnen doen.
  • Coördinatoren: vertegenwoordigen het bestuur en sturen op de hun toegedeelde taakgebieden de vrijwilligers aan en structureren de werkzaamheden binnen dat taakgebied.
  • Inpakkers: verrichten alle werkzaamheden in de opslagruimte voor levensmiddelen waaronder ook het wekelijks inpakken van de voedselpakketten.
  • Verdelers: dragen zorg voor het uitdelen van de pakketten aan de klanten van de voedselbank. Dit gebeurt op vaste tijdstippen op van tevoren vastgestelde verdeelpunten. De verdelers dragen over het algemeen ook zorg voor het ophalen van de pakketten bij het distributiepunt en het transporteren daarvan naar het verdeelpunt.
  • Chauffeurs: zij halen in overleg producten op bij de leveranciers die de producten ter beschikking stellen en leveren de producten af op het distributiepunt.
  • Huishouding en onderhoud gebouw: zij verrichten schoonmaak - en onderhoudswerkzaamheden in het gebouw op vaste tijdstippen of op momenten dat zich werkzaamheden voordoen.

Vacatures vrijwilligers
We zijn continue op zoek naar vrijwilligers ter ondersteuning van de huidige groep. 
Denkt u zich in een van bovenstaande functies nuttig te kunnen maken, of heeft u kwaliteiten die hier niet staan omschreven maar waarvan u denkt dat de Voedselbank er gebruik van zou kunnen maken, neem dan contact met ons op. 
Speciaal zoeken we voor onze winkelacties nog enkele enthousiaste vrijwilligers. Ongeveer 5x per jaar houden wij op zaterdag een winkelactie, wilt u zich als vrijwilliger een paar uur beschikbaar stellen stuur dan een mailtje naar vrijwilligers@voedselbanksd.nl.

Overig: 
De Voedselbank heeft ook mensen nodig die op ad hoc basis opgeroepen kunnen worden om bijvoorbeeld mee te helpen aan acties of op momenten dat er eenmalig iets moet worden ondernomen. Wilt u zich beschikbaar stellen, laat het ons weten.

Vrijwilligersbeleid
De Voedselbank Schouwen Duiveland voert een vrijwilligersbeleid waarin wij onze vrijwilligers een zo goed mogelijke werkomgeving bieden. De Voedselbank Schouwen Duiveland heeft daarvoor de Nota Vrijwilligersbeleid opgesteld, die voor iedere vrijwilliger ter inzage ligt op ons kantoor. Tevens werken wij met een vrijwilligerscontract, waardoor zaken correct worden vastgelegd en waarin afspraken duidelijk staan vermeld. Door vrijwilligers ook goed te registreren, kan ook aanspraak gemaakt worden op Collectieve Verzekeringen ten behoeve van vrijwilligerswerk.