Donaties, sponsors en ANBI

 

De producten die de voedselbank wekelijks verstrekt komen uit:

  • Het distributiecentrum in Tilburg (Zie nieuwsbulletin mei 2019);
  • Producten die elke week door vrijwilligers met de voedselbank bus worden opgehaald bij lokale winkels, supermarkten en donerende bedrijven. Deze worden op donderdag door andere vrijwilligers klaar gemaakt voor uitgifte.
  • Stichting Nutsfonds zorgt er voor dat we wekelijks verse groente kunnen verstrekken.
  • Agrarische producenten op ons eiland zorgen regelmatig voor aanvoer van producten zoals fruit, aardappelen, uien, spruiten of witlof. Dit gebeurt soms ook door particulieren met overschotten uit volks- of moestuin.

Regelmatig organiseren vrijwilligers in samenwerking met supermarkten een inzameling van producten die bezoekers van deze zaken afstaan voor de Voedselbank.
Daarnaast wordt de voedselbank ondersteund door financiële giften en giften in natura, van kerken, serviceclubs, bedrijven, verenigingen en particulieren. 
Er zijn prachtige voorbeelden te noemen van spontane en georganiseerde acties, groot maar ook bescheiden, die laten zien, dat de voedselbank een warm hart wordt toegedragen. Zonder al die bijdragen zou de voedselbank niet kunnen bestaan. Met al die donateurs is de voedselbank ontzettend blij: alleen zo kunnen iedere week voedselpakketten worden uitgereikt aan mensen die het hard nodig hebben.

Overweegt u donateur worden? Fantastisch! Stuur ons een bericht via mail met uw telefoonnummer, daarna zal de voedselbank zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Wilt u doneren ons banknr. is: 

NL75 RABO 0118 1804 01 t.n.v. St. Voedselbank S.D.

ANBI, giften en de fiscus
Voedselbank Schouwen-Duiveland is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) (RSIN/fiscaalnummer 8152.08.704)
Dit betekent, dat als iemand bij leven of bij sterven geld wil schenken aan Voedselbank Schouwen-Duiveland, daarover geen schenk- of erfbelasting verschuldigd is.
Bij de jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting kan de gift als een persoonsgebonden aftrekpost worden opgevoerd.


De belasting maakt onderscheid tussen twee soorten giften, namelijk de periodieke giften en andere giften.

Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige termijnen. Een periodieke gift is pas aftrekbaar als die is vastgelegd in een notariële akte van schenking. In die akte moet de verplichting zijn opgenomen om de gift ten minste vijf achtereenvolgende jaren te schenken. De giften zijn niet aan een minimum- of maximumbedrag gebonden wat aftrekbaarheid betreft.

Andere giften zijn aan een minimum- en maximumbedrag gebonden wat aftrekbaarheid betreft. Aftrek is alleen mogelijk als het totaal van ‘andere giften’ meer bedraagt dan 1% van het zogenaamde drempelinkomen met een minimum van € 60,-. 
Aftrekbaar is alleen het bedrag boven die 1% van het drempelinkomen. Er mag maximaal 10% van het drempelinkomen worden afgetrokken bij ‘andere giften’.

Het kan zijn, dat iemand bij overlijden de voedselbank een geldbedrag wil nalaten.
Het is verstandig dit bij een notaris te regelen. Hij kan een testament opstellen waarin het legaat wordt opgenomen.
Een juiste tenaamstelling van de voedselbank is dan noodzakelijk, wil het legaat daadwerkelijk op het juiste adres terecht komen. De naam is Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland, gevestigd te Zierikzee en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 202059807.

Behalve vele particulieren zijn het o.a. deze bedrijven die ons steunen:

 

AH
Albert Heijn, Bruinisse
Albert Heijn, Zierikzee
Albert Heijn, Burg-Haamstede
 
Jumbo
Jumbo, Nieuwerkerk
Jumbo, Renesse
 
Spar
Spar, Burg-Haamstede
 
Van den Krieke
Van der Krieke, Zierikzee
 
Praxis
Praxis, Zierikzee
 
Nutsfonds
Nutsfonds, Zierikzee
 
Zeelandia
Zeelandia, Zierikzee
 
Boot
Vleesboederij Boot, Kerkwerve
 
Fruit & Zo
Fuit & Zo, Nieuwerkerk
 
Ten Hove
Bakkerij Ten Hove, Nieuwerkerk
 
Kappertje
't Kappertje, Zierikzee
 
coop
Coop, Oosterland
PlusPlus, Scharendijke Super jachthaven bruinisse

Superbru, Bruinisse
Aldi

Aldi, Zierikzee
Aldi, Nieuwerkerk

verkaart

Verkaart, Zierikzee