Werkwijze

De hulp van de Voedselbank is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiƫle problemen en is in principe tijdsgebonden. Hulp kan worden geboden voor een maximum periode van 3 jaar, gekoppeld aan de maximale periode van een schuldsanering.

De werkwijze is als volgt:
Via een hulpverlenende organisatie zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk, thuiszorg, cwi, riagg enz., kan een gezin bij ons worden aangemeld door middel van een formulier.

Het is de bedoeling dat de ontvanger op een door ons aangegeven dag en lokatie het pakket zelf komt ophalen. Dit gebeurt doorgaans op vrijdag bij zogenaamde verdeelpunten. In uitzonderingsgevallen kan er thuis bezorgd worden, in overleg met het verdeelpunt of met de Voedselbank zelf.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning zijn criteria opgesteld. De aanmeldende organisatie beoordeelt of iemand binnen deze criteria valt. Er zal regelmatig een evaluatie plaatsvinden om te zien of voortzetting nog nodig of noodzakelijk is.

Ook kan iemand zich particulier aanmelden. Bij deze aanmelding dient met dan wel inkomensgegevens te overleggen die door de Voedselbank gecontroleerd kunnen worden. Op deze manier wil de Voedselbank de doelgroep zo zuiver mogelijk houden. Verstrekte gegevens wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden van de Voedselbank en worden niet aan derden verstrekt.