Doneren

Voedselbank Schouwen-Duiveland heeft geen inkomsten als gevolg van verkoop. Wij stellen de voedselpakketten immers altijd gratis ter beschikking. Onze operationele kosten proberen wij laag te houden (zo werken we uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers) en we betalen niet voor voedsel. Ook onze bestuurders worden niet betaald. Veel zaken financieren we door giften van bedrijven, instanties en service clubs. Gemeentelijke overheden geven in veel gevallen een subsidie.

Deze bronnen van inkomsten zijn bij lange na niet genoeg om al onze operationele kosten te dekken. Wij hopen dat u donateur wilt worden voor een langere periode, maar zijn ook ontzettend blij met een eenmalige gift.

Wij zijn door de belastingdienst erkend als ANBI. Dat wil zoveel zeggen dat uw gift (onder voorwaarde) aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Uw gift wordt dus voor de volle 100% nuttig gebruikt door de Voedselbank Schouwen-Duiveland.
 
Rabobank: NL 75 Rabo 011.81.80.401