Welkom bij de Voedselbank Schouwen-Duiveland

Corona maatregelen
Naast de basismaatregelen geldt voor onze vestiging in Zierikzee een mondkapjesplicht. Zonder mondkapje krijgt u geen toegang. 

mondkapje

NB: het masker moet niet alleen de mond, maar ook de neus bedekken. 

Wie zijn we?
We zijn een Stichting met de volgende doelstellingen:

  • het bieden van voedselhulp aan de mensen die dat het aller nodigst hebben en 
  • het voorkomen dat kwalitatief goede voeding wordt verspild.

Ook op Schouwen-Duiveland leven er huishoudens kortere of  langere tijd in armoede. Een deel van die gezinnen leeft onder de armoedegrens en is niet in staat rond te komen. Deze mensen wil de Voedselbank helpen door aan hen wekelijks een gratis voedselpakket te verstrekken. Een pakket wordt tijdelijk uitgereikt en is bedoeld als aanvulling op de eigen boodschappen.
De Voedselbank werkt met ongeveer vijf en twintig vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat het voedsel, dat gratis gedoneerd wordt, op zo eerlijk mogelijke manier verdeeld wordt en bij de juiste mensen terecht komt. Op deze manier draagt de voedselbank ook bij aan het terugdringen van voedselverspilling. 

Wie is onze doelgroep? 
Ongeveer 1 miljoen mensen leven onder de armoedegrens (cijfers CBS). Eén op de twaalf
kinderen leeft in armoede. In 2019 ontvingen 151.000 mensen in Nederland hulp van de
voedselbanken. Dat betekent dat het grootste deel van mensen met onvoldoende inkomen de weg naar de voedselbank niet heeft kunnen of willen vinden! 
Schaamte speelt hierbij een grote rol: wat zullen de mensen wel niet van me denken, met je financiën op tafel komen, ook met je schulden, in de rij staan voor een voedselpakket, enzovoort.

Wie zoeken we?
We zoeken als Voedselbank Schouwen-Duiveland manieren om in aanraking te komen met juist deze groep mensen, van wie er ongetwijfeld op ons eiland ook leven. Maak een afspraak voor en intakegesprek en voel u welkom. We zijn er voor gescheiden personen van wie de ex-partner geen alimentatie betaalt, voor de oudere die alleen AOW heeft, voor de zzp’er die zich drie slagen in de rondte werkt maar de eindjes nauwelijks aan elkaar kan knopen, voor haar/hem die zo’n goede baan had maar nu aan de grond zit. 

Kortom, we zijn op zoek naar iedereen die een voedselpakket nodig heeft!!!!

Onze locatie:
Voedselbank Schouwen-Duiveland
Mulockstraat 42, Zierikzee
KvK: 202059807