Welkom bij de Voedselbank Schouwen-Duiveland

Presentatie bij de v.c. Sameé in Oosterland.
Zierikzee - 15 april 2019 -
Op 12 april mochten Annelies Polet en Jaap Schoof voor een groot gezelschap dames vertellen over het werk van de Voedselbank.
Ze hadden een power-point presentatie gemaakt met filmpjes, foto’s en cijfers. Daarin beelden hoe, met inzet van 11.700 vrijwilligers in ons land, 140.000 mensen van voedsel worden voorzien.

Publiek

Er zijn 169 voedselbanken die vanuit 10 distributie centra hun producten krijgen. Grote concerns als AH, Unilever, Friesland Campina, Pepsi en nog een 10- tal grote bedrijven leveren 17,3 miljoen consumentenverpakkingen aan. De lokale voedselbanken halen zelf 27 miljoen eenheden op, zodat er 44 miljoen verpakkingen uitgedeeld kunnen worden.

Voedselbanken Nederland is een organisatie waar uitsluitend vrijwilligers werken met als hoofddoelstelling:

  • Bieden van directe voedselhulp
  • Voorkomen van verspilling van goed voedsel.

In de vertoonde filmpjes zagen de aanwezigen beelden hoe er wordt opgehaald, hoe de verdeling en uitreiking plaats vindt. Na de pauze vertelde men over de Voedselbank Schouwen-Duiveland. Hoe chauffeurs voedsel ophalen bij supermarkten (bij verbouw hiervan soms grote hoeveelheden als een
winkel ‘leeg’ moet), bakkers enz., maar ook bij telers (aardappelen, uien, fruit, spruiten, komkommers enz.). Deze worden op donderdag klaargemaakt door een groep vrijwilligers en op vrijdag uitgegeven. Ook krijgt men producten aangeleverd via de Voedselbank in Middelburg uit het Distributie centrum in Tilburg. Door de aanlevering van zoveel producten is men in staat om een buffer aan te houden van houdbare producten, zodat elke week toch een pakket van minimaal 25 producten kan worden verstrekt. De donaties komen van particulieren, maar vooral van kerken en serviceclubs. Heel belangrijk is het feit dat het Nuts Fonds ons in staat stelt om elke week verse groente aan te kopen. Het is voedselbanken verboden om zelf producten aan te kopen en men is dus dankbaar als derden de kosten voor hun rekening nemen, zodat betere producten kunnen worden uitgedeeld.

Na een uitleg hoe men in aanmerking komt voor een voedselpakket (aanmelden met de benodigde gegevens via een formulier op de website) werden nog enkele filmpjes vertoont van mensen die kortere of langere tijd ‘klant’ waren geweest bij een voedselbank. Na de uitleg over de producten in een voedselpakket en waarom die erin zitten kregen de inleiders dozen vol met producten mee voor de klanten van de voedselbank.


Inzameling door voedselbank
Zierikzee - 29 januari 2019 - De Voedselbank Schouwen-Duiveland is aangesloten bij Voedselbanken Nederland en zorgt wekelijks voor 30-35 gezinnen op ons eiland zodat deze gezinnen over een voldoend breed voedselpakket kunnen beschikken. Zij worden streng gescreend na aanmelding.

De voorwaarden om in aanmerking te komen vindt u onder 'Hulp vragen', 'Criteria' bovenin het menu. De Voedselbank is een vrijwilligersorganisatie volledig gerund door vrijwilligers, ook de landelijke organisatie! Naast het ter beschikking stellen door landelijke bedrijven zijn er op ons eiland maar liefst meer dan 40 supermarkten, campingwinkels e.d. en particulieren die wekelijks voedsel beschikbaar stellen. Meestal zijn dat producten die een bepaalde houdbaarheidsdatum of levensduur (groente) hebben. De Voedselbank moet voldoen aan alle eisen vanuit de warenwet, zodat er een continue controle en registratie is. Ter aanvulling van de voorraad houdbare producten worden regelmatig inzamelingen gehouden in samenwerking met lokale supermarkten. Door uw bijdrage stelt u de vrijwilligers in staat om voor deze groep medeburgers een mooi pakket samen te stellen. Interesse om mee te helpen als vrijwilliger? Neem contact met ons op.


Nieuwe toelatingscriteria per 1 januari 2019
Zierikzee - 13 december 2018 - De Algemene Ledenvergadering (ALV) stemde zaterdag 1 december in met het voorstel om de toelatingsnorm per 1 januari 2019 met 5% te verhogen. Hierbij is rekening gehouden met de BTW verhoging van 6% naar 9%. 

De nieuwe normbedragen per 1 januari 2019 zijn

Basisbedrag per huishouden: € 135,-
Per persoon: € 90,-

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan:
● 1 persoon was € 215, wordt € 225,-
● 2 volwassenen was € 300, wordt € 315,-
● 1 volwassene en 1 kind was € 300, wordt € 315,-
● 1 volwassene en 2 kinderen was € 385, wordt € 405,-
● 2 volwassenen en 2 kinderen was € 470, wordt € 495,-
● 1 volwassene en 3 kinderen was € 470, wordt € 495,-

De ALV stemde ook in met de overige voorstellen, waaronder het voorstel actief op zoek te gaan naar personen die nu al voldoen aan de criteria maar die zich om redenen van schaamte, onbekendheid of laaggeletterdheid zich nu niet melden. Er zijn inmiddels diverse voorbeelden van succesvolle aanpak.
 

Informatiebulletin voedselbank Schouwen-Duiveland beschikbaar
Zierikzee - november 2018 - Ons nieuwe informatiebulletin is beschikbaar. U vindt deze onder 'Over ons' via het menu bovenin of door hier te klikken.


In het zonnetje tijdens de donkere dagen.
Zierikzee - 8 december 2018 -
De Sint had dit jaar ook een verrassing voor één van onze vrijwilligers. Agnes kreeg deze mooie surprise. Het is dankzij vrijwilligers zoals haar, dat we hulp kunnen blijven bieden. Dank u sinterklaasje! En Agnes natuuurlijk...

Surprise voor Agnes


Een cadeau van de Sint voor iedereen!
Zierikzee - 5 december 2018 - Dankzij Rotary Club Schouwen-Duiveland was er ook dit jaar een presentje voor de jonge gezinsleden van onze cliënten. We zijn dankbaar voor hun bijdrage aan 'de Sint'.
Stapel cadeautjes van de Sint


De Voedselbank Schouwen-Duiveland en uw privacy
Zierikzee - 8 juni 2018 - Gegevensbeveiliging en het beschermen van uw privacy zijn zaken die we heel serieus nemen. Als bedrijf dat met verwerking van voedsel omgaat, werken we altijd aan de naleving van alle voorschriften, en we wegen dit af tegen de communicatiebehoeften van onze klanten, partners en vrienden die geïnteresseerd zijn in en betrokken bij onze organisatie.

Als onderdeel van onze inzet om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie na te leven, hebben we een Privacystatement opgesteld. Onder het hoofdje “over ons”, kunt u dit vinden en krijgt u inzicht in de manier waarop we uw gegevens gebruiken en hoe we deze beschermen en beveiligen.


Voedselbank Schouwen-Duiveland krijgt nieuwe bus
Zierikzee - 24 mei 2018 - 
Vanmorgen was het eindelijk zover voor de vrijwilligers van de Voedselbank. Na ontvangst bij Auto Kievit kreeg de voorzitter de sleutels overhandigd. Na haar toespraak en dankwoord aan de 5 sponsoren die de benodigde € 24.500,00 doneerden gaf ze de sleutels door aan de chauffeurs.

Ontvangst sleutels
De sleutels worden in ontvangst genomen door onze voorzitster.
Zijkant bus met koelgedeelte.
Het aparte koelgedeelte achter de schuifdeur.
Achterkant met URL
Achterzijde met belettering en logo van de voedselbank.

Na de bezichtiging (van o.a. het koelgedeelte) en een fotomoment, konden chauffeurs en vrijwilligers weer aan het werk met deze prachtige auto. Ook vrijwilliger worden? Meldt u aan via: www.voedselbanksd.nl
 

Leerlingen OBS de Oosterburcht krijgen rondleiding Leerlingen helpen
Zierikzee - 16 maart 2017 - De leerlingen van groep 7/8 van OBS de Oosterburcht zijn vandaag naar de Voedselbank  geweest om eens een kijkje te nemen. Al jaren helpen de leerlingen met het inzamelen van voedsel en ze zijn daarin zeer succesvol. Vandaag kregen ze een rondleiding op onze locatie en ze mochten meehelpen. Voor school hebben ze ook een werkstuk over het werk van de voedselbanken gemaakt. Namens de Voedselbank Schouwen-Duiveland hartelijk dank voor jullie inzet; top!